Svet-Stranek.cz
skupina historického šermu
SHŠ GARDE

O nás:skupina historického šermu

O nás

Členové

          Lenka Grohmanová DiS "Gríšanda"
Předseda

    Zakladatelka a předseda skupiny. U šermu vyrostla díky svému otci "Gríšovi". Své bezstarostné dětství prožila u Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru. Po té, co její otec tuto skupinu opustil a založil skupinu historického šermu Cvikovští Žoldnéři, stala se zde členkou a začala se podílet na vystoupeních. Když pak její otec odeše
l i z této skupiny, tak se dva roky téměř nikam nejezdilo. To jí přivedlo na nápad založit si vlastní skupinu ... a tak vznikla skupina historického šermu Garde. Je neuvěřitelné jak ten čas letí a skupina najíždí již 16. sezonu :-)

Je pokladník a stará se o administrativu skupiny a o stránky :)

No a také je maminkou na plný úvazek :-D

" Historický šerm je můj druhý život .... "


          Jiří Grohman "Gríša"
Jednatel

    Je u šermu asi od roku 1983. V roce 1984 byl u zrodu Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru, kde působil dlouho jako vedoucí skupiny. Po té co od nich odešel, založil novou skupinu ve Cvikově pod názvem Cvikovští Žoldnéři. I odtud nakonec odešel a od šermu téměř upustil. Až když jeho dcera založila skupinu historického šermu Garde, stal se jejím členem a posléze i jednatelem.
  
   Podílel se i na založení Řádu Modrého Kříže, kde byl po dobu několika dlouhých let velmistrem. Rytířem řádu je dodnes a  nově byl zvolen generálem řádu.

" ... Náš moudrý stařešina... :-D "


          Pavel Grohman "Gríša ml."

    U šermu je téměř od narození. I on, stejně jako jeho sestra strávil bezstarostné dětství u Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru a dále prošel skupinou historického šermu Cvikovští Žoldnéři, nikoli však jako člen. Až když jeho sestra zakládala skupinu Garde, stal se spoluzakladatelem a členem skupiny. Je to výborný bavič a improvizátor :-D Navíc se začal podílet na tvorbě scénářů. Například bitvu pro rok 2018 vymyslel zcela sám a nutno podotknout, že scénář zaslouží velkou pochvalu!!!
Bitva se bude opakovat v roce 2022.

    V roce 2009 se stal rytířem Řádu Modrého Kříže.

" Bez něj by to nebylo ono"          Alena Grohmanová "Gríšovna"

    U šermu se pohybuje po boku "Gríši" již od počátku. Členkou Skupiny historického šermu Garde se stala v roce 2009 a má na starosti ošetřování zraněných. Aktivně nešermuje, ale na vystoupeních se podílí.

   Je vyučenou malířkou skla a pro šermíře maluje erby a vše co si vymyslí na vše co si vymyslí :))) Také šije pro skupinu kostýmy. V současné době šije i pro další skupiny.

" Šiji šiji si šatičky... "


F463976          Štefan Pintér

Nastoupil k nám od června 2011 a jeho hlavním úkolem je nás nakrmit :-D :-D :-D Už má zcela vybavenou kuchyň a my si ty mňamky moc užíváme!!!


F625794 Jiří Štěpánek " Plecháček, Lednička, Ledňáček,Ten Pátý,Hrníček ..."

Při
šel jednoho dne se Špínou (Špína se mihl krátce skupinou) a už nám zůstal :-D Je houževnatý, plný energie a dokáže strhnout pozornost. Mimo jiné je i hasičem a před deseti lety se již šermu věnoval.


F679731           Tomáš Halgaš "Blonďák"

Syn Plecháčka, který nám velice pomáhá, je houževnatý, plný elánu a pohyblivý. Baví ho parkur, což je pro nás přínosné, převážně k oživení soubojů :-) V roce 2019 jen co dovršil 15. let, se stal právoplatným členem  skupiny.


F679732              Ivan Bulíček

Zájemce o to, stát se členem naší party a to již od roku 2019. Bohužel coronavirová sezona čekací dobu prodloužila, ale od roku 2021 se stal oficiálním členem skupiny.

Další čestnou členkou skupiny je Eva Grančičová "Náš Evík", která byla dlouho členkou skupiny, ale životní situace jí ukázala cestu jiným směrem a Petr Friedl "Barbar". Zájem o spolupráci projevil Antonín Matějka, čehož si vážíme, je to velký přínos pro skupinu!!!