Svet-Stranek.cz
skupina historického šermu
SHŠ GARDE

O nás:skupina historického šermu

O nás

Členové

          Lenka Grohmanová DiS "Gríšanda"
Předseda

    Zakladatelka a předseda skupiny. U šermu vyrostla díky svému otci "Gríšovi". Své bezstarostné dětství prožila u Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru. Po té, co její otec tuto skupinu opustil a založil skupinu historického šermu Cvikovští Žoldnéři, stala se zde členkou a začala se podílet na vystoupeních. Když pak její otec odeše
l i z této skupiny, tak se dva roky téměř nikam nejezdilo. To jí přivedlo na nápad založit si vlastní skupinu ... a tak vznikla skupina historického šermu Garde. Je neuvěřitelné jak ten čas letí a skupina najíždí již 17. sezonu :-)

Je pokladník a stará se o administrativu skupiny a o stránky :)

" Historický šerm je můj druhý život .... "


          Jiří Grohman "Gríša"
Jednatel

    Je u šermu asi od roku 1983. V roce 1984 byl u zrodu Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru, kde působil dlouho jako vedoucí skupiny. Po té co od nich odešel, založil novou skupinu ve Cvikově pod názvem Cvikovští Žoldnéři. I odtud nakonec odešel a od šermu téměř upustil. Až když jeho dcera založila skupinu historického šermu Garde, stal se jejím členem a posléze i jednatelem.
  
   Podílel se i na založení Řádu Modrého Kříže, kde byl po dobu několika dlouhých let velmistrem. Rytířem řádu je dodnes a  nově byl zvolen generálem řádu.

" ... Náš moudrý stařešina... :-D "


          Pavel Grohman "Gríša ml."

    U šermu je téměř od narození. I on, stejně jako jeho sestra strávil bezstarostné dětství u Rytířů Lužických hvozdů z Nového Boru a dále prošel skupinou historického šermu Cvikovští Žoldnéři, nikoli však jako člen. Až když jeho sestra zakládala skupinu Garde, stal se spoluzakladatelem a členem skupiny. Je to výborný bavič a improvizátor :-D Navíc se začal podílet na tvorbě scénářů. Například bitvu pro rok 2018 vymyslel zcela sám a nutno podotknout, že scénář zaslouží velkou pochvalu!!! Bitva se bude opakovat v roce 2022 (7.5.) a bude tentokrát v gotice!!!!

    V roce 2009 se stal rytířem Řádu Modrého Kříže.

" Bez něj by to nebylo ono"          Alena Grohmanová "Gríšovna"

    U šermu se pohybuje po boku "Gríši" již od počátku. Členkou Skupiny historického šermu Garde se stala v roce 2009 a má na starosti ošetřování zraněných. Aktivně nešermuje, ale na vystoupeních se podílí.

   Je vyučenou malířkou skla a pro šermíře maluje erby a vše co si vymyslí na vše co si vymyslí :))) Také šije pro skupinu kostýmy. 

" Šiji šiji si šatičky... "


F463976          Štefan Pintér

Nastoupil k nám od června 2011 a jeho hlavním úkolem je nás nakrmit :-D :-D :-D Už má zcela vybavenou kuchyň a my si ty mňamky moc užíváme!!!


F625794 Jiří Štěpánek " Plecháček, Lednička, Ledňáček,Ten Pátý,Hrníček ..."

Při
šel jednoho dne se Špínou (Špína se mihl krátce skupinou) a už nám zůstal :-D Je houževnatý, plný energie a dokáže strhnout pozornost. Mimo jiné je i hasičem a před deseti lety se již šermu věnoval.


F679731           Tomáš Halgaš "Blonďák"

Syn Plecháčka, který nám velice pomáhá, je houževnatý, plný elánu a pohyblivý. Baví ho parkur, což je pro nás přínosné, převážně k oživení soubojů :-) V roce 2019 jen co dovršil 15. let, se stal právoplatným členem  skupiny.


F679732              Ivan Bulíček

Zájemce o to, stát se členem naší party a to již od roku 2019. Bohužel coronavirová sezona čekací dobu prodloužila, ale od roku 2021 se stal oficiálním členem skupiny. Nyní čekáme jak obstojí v konečně najeté sezoně :-) 

Během sezóny 2022 bylo členství ukončeno.

                                        Jaroslav Buldra

O členství ve skupině projevil zájem jakožto partner Gríšandy. Tento koníček jej zaujal a rád by se stal součástí naší party. Začal vypomáhat s vystoupeními a učí se ovládat zbraně. Nebojí se naskočit do rozjetého vlaku a improvizovat. Pokud to půjde dobře, do příští sezony už naskočí jako právoplatný člen skupiny :-) 


Další čestnou členkou skupiny je Eva Grančičová "Náš Evík", která byla dlouho členkou skupiny, ale životní situace jí ukázala cestu jiným směrem a Petr Friedl "Barbar". Zájem o spolupráci projevil Antonín Matějka, ale z časových důvodů byla spolupráce téměř přerušena.